Coaching and Care Zandvoort
- praktijk voor psychosociale hulpverlening -

Coaching and Care Zandvoort 

 

Coaching and Care Zandvoort werkt vanuit medemenselijkheid en gelijkwaardigheid. en vanuit het gedachtegoed van C.G.Jung.

De Jungiaanse psychologie, in mijn visie de enige “volledige” psychologie", die de mens in zijn geheel beschouwd, als uniek wezen in zijn ervaringen en achtergrond en op basis van gelijkwaardigheid van client en therapeut.

 

Jung zegt hierover: “Natuurlijk moet een arts de zgn. “methoden” kennen. Maar hij moet ervoor waken zich vast te leggen op een werkmethode volgens een bepaalde routine. Theoretische veronderstellingen spelen in mijn analyse geen rol. Voor mij bestaat er ten opzichte van het individu alleen maar het individuele begrijpen. Het beslissende punt is dat ik als mens tegenover een ander mens sta. De analyse is een dialoog tussen twee partners. De arts heeft iets te vertellen maar de client ook.”

 

Wij zijn allen zowel uniek als universeel. Waar onze problemen vaak een  universeel karakter hebben, (verlies van baan, relatie, rouw, scheiding, opvoedproblemen, ouder-kind relaties, baan die bij je past, doen waar je goed in bent etc.), moet de oplossing toch altijd uit onszelf komen en is om die reden uniek. En op deze lijn van tegengestelde krachten, vind ik het heel interessant om mensen te helpen en begeleiden.

 

 

"Toen ik moe was van het zoeken leerde ik vinden" - Nietzsche