- praktijk voor psychosociale hulpverlening -

Mijn Ik ben Margot Snoek, coach/counselor bij Coaching and Care Zandvoort. Mijn werkwijze kenmerkt zich door liefdevol vakmanschap en bewogen betrokkenheid.

 

Ik wil me als hulpgever laten raken door het verhaal van de client. Alleen zo ontstaat oprechte empathie en betrokkenheid. Gecombineerd met gedegen vakmanschap en theoretische kennis, ontstaat er een gezonde basis voor hulp. Jij ervaart ontspanning, begrip en veiligheid en kan zo sneller stappen nemen om uit de ongewenst situatie te komen.

 

Ik ben gespecialiseerd in de Jungiaanse psychologie omdat deze naar de oorzaak van jouw problemen gaat en uitgaat van het individu. In de warwinkel van diagnoses zijn we mijns inziens alleen nog maar bezig met diagnoses en symptomen en zien we niet meer de mens die dit ervaart en bieden we te weinig echte hulp.

 

Carl Gustav Jung zei hierover: “Klinische diagnoses zijn belangrijk omdat ze een zekere oriëntering geven, maar de patiënt heeft er niets aan. Het beslissende punt is het probleem van de “voorgeschiedenis” van de patiënt, want deze onthult de menselijke achtergrond en het menselijk lijden en alleen daar kan de therapie van de arts een aanvang nemen.”

 

En dit is voor mij de kern waar het om draait. Zelfs al zijn veel problemen universeel, er zal door een individuele benadering naar een oplossing gezocht moeten worden.

 

Dit betekent niet dat je alles moet herleven, maar het betekent wel dat het een intensief proces kan zijn. Uitingen van het onbewuste zoals dromen, tekeningen etc. zijn hierin heel belangrijk. Ik vertel hier meer over onder het kopje "Aanbod".

 

Ik hanteer graag het principe "delen vanuit overvloed", dat ervan uitgaat  dat we allemaal een "overvloed" hebben van waaruit we kunnen delen. Dit heeft tot gevolg dat we niet meer denken vanuit "gebrek" datgene wat we missen, maar juist vanuit datgene wat we goed kunnen en waar we iemand mee zouden kunnen helpen. Mijn ervaringen en theoretische kennis op het gebied van persoonlijke groei, Jungiaanse therapie beschouw ik als mijn overvloed van waaruit ik graag deel. Concreet betekent dit dat ik een speciaal tarief hanteer voor mensen met een kleine beurs of ervoor kies het coachingstraject volledig gratis aan te bieden! Neem gerust vrijblijvend contact op als je denkt hiervoor in aanmerking te komen. 

"Toen ik moe was van het zoeken leerde ik vinden" - Nietzsche